O klubu

Karate klub Bušido je osnovan 14.07.2007 godine u Banja Luci, osnivač i idejni tvorac je karatista Draško Milovanović koji je ujedno predsjednik i glavni trener kluba.
Klub ima prvenstveno za cilj razvijanje i promociju karate sporta u Banjaluci kao i Bosni i Hercegovini. Klub je baziran uglavnom na profesionalnom radu sa djecom i omladinom kao seniorskom ekipom. Kao takav, svojim aktivnostima doprinosi promociji zdravog života kod mladih ljudi. Dio aktivnosti kluba su i organizovanje i realizacija takmičenja, stučnih seminara iz ove grane sporta, razmjena iskustava, usavršavanje postojećeg kadra i vještina, kao i obučavanje novog kadra i sticanja novih vještina.
Klub trenutno broji oko 150 članova. U klubu rade (3) licencirana trenera raspoređenih po uzrasnim kategorijama. U toku svog postojanja i rada karate klub Bušido ima učešće na brojnim domaćim i međunarodnim takmičenjima.

11313005 1603630893210223 9173554600946842862 o